Monday, August 31, 2009

Ang buhay ng kolehiyo

Sadyang napakahirap ang maging isang estudyante. Oo nga naman isa akong magaaral na nais makatapos upang makatulong sa aking mga magulang at maabot ang aking mga pangarap. Ngunit hindi pala ganoon kadali mag aral ngkolehiyo. At napakalaking kaibahan pala ang maging isang kolehiyo sa elementarya at sekondarya. At napakahalaga talagang makatapos ngkolehiyo dahil ito angpundasyon natin upangmakamit natin ang ating mga pangarap. Ngunit hindi ko naman sinasabi na ang mga hindi nakatapos ng kolehiyo ay hindi na maabot ang kanilang mga pangarap syempre meron naman talagang sadyang masisikap at matiyaga upang maabot ang kanilang mgaapangarap. At sakolehiyo hindi na pwedeng pa easyeasy lang dahil angkapalit ng pag easyeasy natin ay ang dugo't pawisna pinaghirapan ng ating mga magulang upang tayo'ymapagaral nila ng kolehiyo. At sa kolehiyo mga bagong kaibigan makikilala at maraming mga taong makakasalamuha na magiging bahagi ng ating buhay. At ito ang pundasyon natin sa ating hinaharap.
akda ni: Mary Grace Ilagan

No comments:

Post a Comment