Monday, August 31, 2009

Kabataan,Isipin ang Kinabukasan

"Kabataan pag-asa ng bayan",Kasabihan na sadyang nakatatak na sa ating mga isipan. Ano nga ba ang ating kinabukasan?
Ako'y narito sa inyang harapan upang ipahayag ang nasa aking isipan. Bilang isng kabataan,Isang kabataan na minsan nang naligaw ng landas at nagkamali. Ngunit sa aking pagkaluklok sa kawalan, Napagtanto ko na mali pala ang aking ginagawa. Kaya heto ako ngayon, Nagbago! at patuloy pang nag-sisikap upang mapaganda ang aking bukas.
Marami sa mga kabataan ngayon ang sinisira ang buhay, Pinapag-aral ng mga magulang ngunit ano ang ginagawa? Ayon! Gimik don! Gimik dito!, Natuto ng mga bisyong hindi dapat: nag-iinom ng alak, naninigarilyo, at ang ibang mga babae ay sa murang edad ay nabubuntis na. Nasaan na ang tinatawag na moralidad? Di nyo ba alam na Dugo at Pawis ang puhunan ng ating mga magulang para lang tayo ay makapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan.
Alam ba niyo na kung gugustuhin lamang natin ay mapapaganda natin ang ating mga hinaharap? Maging responsable. at isipan ang naghihintay na bukas. Dahil kung magiging tulog ka lamang sa katotohanan, ano pa ang naghihintay sayong bukas? Tiyak wala kang mararating.
Kaya mga kabataan, makinig! may bukas pa, subalit bakit pa hihintayin ang bukas kung pwede naman ngayon na. KKK! Katatagan, Katalinuhan,at kaayusan. Iyan ang sagot sa magandang kinabukasan. kaya ngayon pa lamang.... "Kabataan,Isipan ang kinabukasan".
Akda ni: Marily N. Pacana

No comments:

Post a Comment