Monday, August 31, 2009

AMA

Ano ba ang kahulugan ng AMA para sa kabataang tulad ko? Amang masasandalan sa lahat ng problema? Amang nagtatangol kapag nasasaktan ang anak? O, amang kinamumuhian dahil sa pagiging mahigpit at madisiplina.
Mga minamahal kong kabataan, nais kong ipahatid sa inyo na ang lahat ng ginagawa ng ating ama ay para sa kanyang minamahal ng anak.
Ang ama bagamat mhigpit ay hindi ibig sabihin na hndi nila tyo binibigyan ng pagkakataon upang magpasya sa ating sarili. Ang panahon ng kabataan ay sadyang mapusok at maramdamin. Kung walang amag gagabay sa knyang anak, maaring maligaw tao ng landas.
Kaya mga kapwa ko kabataan, unawain at sundin ang payo ng ating ama upang sa bandang huliay hindi tayo magsisi.
May kasabihan tayo ang pag-sisi ay laging nasa huli.....
akda ni:Janice Fesalbon

3 comments: