Monday, August 31, 2009

Buhay ng Pilipino noon at ngayon

Paano nga ba mamuhay ang Pilipino noon sa ngayon?
Sabi nila noon daw ang Pilipino ay nabubuhay sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap at nabubuhay sila sa pagtatanim o pagsasaka. Samantalang ngayon nabubuhay ang ibang mga tao sa paggawa ng masama,tulad ng pagnanakaw, pagkitil ng buhay at paggawa ng mga di dapat gawin sa kanilang mga buhay.
Kaya ikaw,kayo,tayo gumawa ng mabuting bagay habang tayo ay nabubuhay. Nang magkaroon tayo ng maunlad na bayan at pamumuhay. Huwag na natinng tularan ang mga taong katulad nilang gumagawa ng masasama.
Ikaw,ako,tayo bilang kabataan magtulungan,magkaisa para sa pag unlad ng ating kinabukasan.
akda ni: Regine Rello

No comments:

Post a Comment