Monday, August 31, 2009

Ang Kagandahan ng kalikasan

Paano ba natin nakikit ang kagandahan ng kalikasan? Sa pamamagitan ba ng mga lawa, ilog,bundok at magagandang tanawin? Ngunit bakit marmi pa rin sa atin ang umaabuso sa kagandahan at kalikasan? Bakit patuloy parin ang pagputol ng mga puno sa gubat na nagiging sanhi ng pagbaha? At bakit may kumikitil ng buhay ng mga hayop sa gubat?
Nilikha tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti ngunit bakit pinababayaan natin ang kalikasan na nilikha ng Diyos para sa ating lahat? Baguhin natin ang ating mga sarili, kumilos tayo, para sa ikagaganda ng ating kalikasan sa pagkat pag ito ay napabayaan malaki ang napipinsala nito sa atin.
Asan nga ba ang kagandahan ng kalikasan? Ang kagandahan ng kalikasan ay matatagpun sa ating mga puso, kung ito ay ating iingatan, aalagaan at mamahalin. Simulan natin ngayon sa ating mga sarili sa pagkat kung hindi sa atin, kanino?! Kung hindi ngayon kailan?!......
akda ni: Gladys Rebong

No comments:

Post a Comment