Monday, August 31, 2009

Kabataan, Pag-asa ng Bayan?

Sa panahon ngayon napakadaming kabataan ang lulong na sa bisyo. Maraming hindi nakakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay. Napakahirap ang buhay ngayon tapos ang kabataan nalululong sa masaang bisyo. Mga kabataan hit hit sa sigarilyo,buga ng sigarilyo at mapupulang mga mata. Paano masasabing pag-asa ng bayan ang kabataan. Paano mabibigyan ng kalutasan ang problema kung sa panahon ngayon maraming ding nakakapagtapos kaso walang mahanap ng trabaho dahil sa hindi sapat ang kanilang kaalaman.paano magkakaroon ng kaalaman ang mga kabataan kung sa panahon ngayon ang laman ng utak ay puno ng bisyo. At hindi binibigyan ng sapat na konsederasyon ang kanilang pag-aaral. Nakakaawang mga magulang na walang alam kundi itaguyod ang kinabukasan ng mga anak. Kabataan nga naman kay hirap pagsabihan.
akda ni: Arlene Ordonez

No comments:

Post a Comment